توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

در باره تکسا

وب سایت حقوق مهندسی تکسا‏یار وابسته به مؤسسه حقوق مهندسی تکسا در راستای اعتلای سطح آگاهی فنی و حقوقی اعضای محترم ، این مؤسسه افتخار دارد با به کارگیری از روش‏های نوین اطلاع ‏رسانی و همکاری توأمان کارشناسان خبره و رسمی علوم و فنون مختلف نسبت به ارائه خدمات ذیل از جمله : انعقاد قراردادهای تخصصی در صنعت و ساختمان، حل و فصل مخاصمات از طریق مراجع ذیصلاح و یا داوری تخصصی توسط کارشناسان خبره ، ارائه اطلاعات فنی و حقوقی مرتبط با موضوع فعالیت مورد نظر کاربران در سایت در تمام زمینه ‏های تخصصی فنی و حقوقی توسط کارشناسان وب سایت ایفای وظیفه می‏ نماید.


توضیحات برای عکس ثبت نشده

دپارتمان حقوق مهندسی تکسایار

در علوم و فنون جدید به عنوان رشته نوپا و موردنیاز در دنیا و علی الخصوص کشور در حال توسعه ایران که نیازمند توأمان تسلط متخصصین مشاغل مرتبط با صنعت و ساختمان بر دو زمینه فن و حقوق می باشد که به نام علم حقوق مهندسی می توان از آن نام برد . عدم بکارگیری از مبانی فن و حقوق بصورت توأمان در مفاد قراردادهای ساختمانی و یا صنعتی و عدم ایجاد تعهد لازم و ملتزم در اجرای مفاد قراردادهای مذکور عمده نقاط بروز اختلافات جاری در حرف صنعت و ساختمان در مراجع قضایی و انتظامی بوده و به دنبال بروز اختلافات ، علاوه بر اطاله رسیدگی در محاکم موجب تضییع سرمایه های ملی و به دنبال آن افزایش هزینه اجرا را به دنبال خواهد داشت . قوانین علوم و مهندسی عمدتاً ایستا و ثابت نمی باشند و همچنین قوانین منطبق بر علم حقوق نیز بنا به شرایط و مصالح جامعه در حال تغییر ، تحول و پیشرفت است . بنابراین علم حقوق مهندسی تنها راه پیشگیری از موارد مبتلا به را به متخصصان و دانش پژوهان ارائه می نماید .

توضیحات برای عکس ثبت نشده

در باره تکسا

وب سایت حقوق مهندسی تکسا‏یار وابسته به مؤسسه حقوق مهندسی تکسا در راستای اعتلای سطح آگاهی فنی و حقوقی اعضای محترم ، این مؤسسه افتخار دارد با به کارگیری از روش‏های نوین اطلاع ‏رسانی و همکاری توأمان کارشناسان خبره و رسمی علوم و فنون مختلف نسبت به ارائه خدمات ذیل از جمله : انعقاد قراردادهای تخصصی در صنعت و ساختمان، حل و فصل مخاصمات از طریق مراجع ذیصلاح و یا داوری تخصصی توسط کارشناسان خبره ، ارائه اطلاعات فنی و حقوقی مرتبط با موضوع فعالیت مورد نظر کاربران در سایت در تمام زمینه ‏های تخصصی فنی و حقوقی توسط کارشناسان وب سایت ایفای وظیفه می‏ نماید.


توضیحات برای عکس ثبت نشده

خط مشی دپارتمان حقوق مهندسی تکسایار

باتوجه به نیاز بهره برداری تخصصی توامان فن و حقوق در تمام گرایش ها و تخصص های روز جامعه کنونی و نظر به ضرورت به کارگیری از علوم و تخصص های چند صلاحیتی در پیشگیری از تبعات قانونی و یا حل و فصل مخاصمات موجود ، جهت افزایش سطح اطلاعات و آگاهی اعضا و کاربران محترم خطی مشی و اهداف عالیه این موسسه شکل گرفت . بر این اساس موسسه با بکارگیری تکنولوژِی روز ارتباطات و همچنین همکاری با کارشناسان خبره و رسمی توأمان فن و حقوق در تمام صلاحیت ها ، تمام تلاش خود را در راستای رفع نیاز تخصصی کاربران و اعضای محترم در کوتاه ترین زمان ممکن با کیفیت مطلوب ارائه می نماید .

۱۸
سابقه فعالیت
۱۷۸
پرونده موفق
۱۲۴۵
مشاوره در ماه