باتوجه به نیاز مبرم هرکارشناس متخصص در صنعت و ساختمان و أخذ اطلاعات لازم از مبانی اولیه علم حقوق مرتبط با هر فن و تخصص فعال در سطح جامعه و همچنین پیشگیری از هرگونه تغییر غیر تخصصی توسط افراد غیر متخصص ناشی از عدم حداقل اطلاع لازم از هر دو زمینه فن و حقوق می باشد . در قراردادهای منعقده فی مابین کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران موجبات بروز اختلافات و تضییع حقوق طرفین در این خصوص به عناوین مختلف پدیدار خواهد شد .
لذا دپارتمان امور قراردادها با همکاری توأمان مشاوران فن و حقوق با اعمال و ارائه خدمات لازم نسبت به ایجاد پیش بینی های لازم در هر قرارداد تخصصی از موارد مبتلابه و خسارات آن به کاربران و اعضای محترم جلوگیری می نماید وموجب کاهش بروز خسارات ناشی از توقف اجرا ، اطاله رسیدگی به موضوع در محاکم قضایی و انتظامی می گردد .

? ?
?
? ارسال پرسش

مقالات تخصصی

مقالات تخصص دپارتمان امور قراردادها

همایش ها و کنفرانس ها

همایش ها و کنفرانس های دپارتمان امور قراردادها