یکی از رشته های نوپا و موردنیاز در کشور که مستلزم تسلط هر شخص حقیقی یا حقوقی بر دو علم فن و حقوق در صنعت و ساختمان می باشد ، علم حقوق مهندسی است .

یکی از رشته های نوپا و موردنیاز در کشور که مستلزم تسلط هر شخص حقیقی یا حقوقی بر دو علم فن و حقوق در صنعت و ساختمان می باشد ، علم حقوق مهندسی است . قوانین علوم و مهندسی عمدتاً ایستا و ثابت نمی باشد و همچنین قوانین منطبق بر علم حقوق نیز بنا به شرایط و مصالح جامعه در حال تغییر ، تحول و پیشرفت است . عدم بکارگیری از مبانی فن و حقوق بصورت توأمان در مفاد و اجرای قراردادهای ساختمانی و صنعتی از نقاط عمده بروز اختلافات جاری و تضییع سرمایه های ملی و اطاله رسیدگی در محاکم قضایی است. لذا علم حقوق مهندسی میان راه پیشگیری از موارد مبتلا به را موضوع می باشد . در این راستا و کارشناسان فنی و حقوقی همکار در سایت تکسایار تمام تلاش خود را در راستای افزایش و ارتقاء سطح توأمان حقوق مرتبط با علوم و فنون و کاهش تبعات ناشی از آن به کاربران محترم خواهند نمود . تلاش مدیران و کارشناسان این دپارتمان پاسخ به سوالات علم حقوق مهندسی مرتبط با هر فن به کابران ارائه می باشد .
 دپارتمان حقوق مهندسی تکسا‏یار وابسته به مؤسسه حقوق مهندسی تدبیر کارشناسان ساختمان اسپانه (تکسا)  در راستای اعتلای سطح آگاهی فنی و حقوقی اعضای محترم این مؤسسه افتخار دارد با به کارگیری از روش‏های نوین اطلاع‏ رسانی و همکاری توأمان کارشناسان خبره و رسمی دادگستری همراه کارشناسان حقوقی و وکلای محترم دادگستری نسبت ذیل ارائه خدمات نمایند:
۱-انعقاد قراردادهای تخصصی در صنعت ساختمان
۲-حل و فصل مخاصمات از طریق مراجع قضایی و یا داوری تخصصی توسط کارشناسان خبره
۳-ارائه اطلاعات فنی و حقوقی مرتبط با موضوع فعالیت مورد نظر کاربراندر سایت مؤسسه در تمام زمینه‏ های تخصصی فنی و حقوقی .
عدم آشنایی مهندسان به حقوق و تکالیف قانونی ، ضمن اینکه منجر به تضییع حقوق قانونی آنها می گردد به تأمین حقوق در راستای قضاوت عادلانه نیز لطمه می زند . بنابراین می توان به بیان ساده اذعان نمود با توجه به اینکه کلیه شرح خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه سازمان نظام مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و هریک از ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان با پیشرفت علم در حال تغییر می باشد و این تغییرات منجر به طرح این موضوع می شود که کارشناسان دارای صلاحیت مرتبط با هر رشته می بایستی دانش و تجربه خود را همزمان با علم جدید و متناسب با مقررات تغییر یافته به روز نمایند .

? ?
?
? ارسال پرسش