دپارتمان حقوق مهندسی تکسا‏یار وابسته به مؤسسه حقوق مهندسی تدبیر کارشناسان ساختمان اسپانه (تکسا)  در راستای اعتلای سطح آگاهی فنی و حقوقی اعضای محترم این مؤسسه افتخار دارد با به کارگیری از روش‏های نوین اطلاع‏ رسانی 

یکی از رشته های نوپا و موردنیاز در کشور که مستلزم تسلط هر شخص حقیقی یا حقوقی بر دو علم فن و حقوق در صنعت و ساختمان می باشد ، علم حقوق مهندسی است .

در علوم و فنون جدید به عنوان رشته نوپا و موردنیاز در دنیا و علی الخصوص کشور در حال توسعه ایران که نیازمند توأمان تسلط متخصصین مشاغل مرتبط با صنعت و ساختمان بر دو زمینه فن و حقوق می باشد که به نام علم حقوق مهندسی می توان از آن نام برد .
عدم بکارگیری از مبانی فن و حقوق بصورت توأمان در مفاد قراردادهای ساختمانی و یا صنعتی و عدم ایجاد تعهد لازم و ملتزم در اجرای مفاد قراردادهای مذکور عمده نقاط بروز اختلافات جاری در حرف صنعت و ساختمان در مراجع قضایی و انتظامی بوده و به دنبال بروز اختلافات ، علاوه بر اطاله رسیدگی در محاکم موجب تضییع سرمایه های ملی و به دنبال آن افزایش هزینه اجرا را به دنبال خواهد داشت .
قوانین علوم و مهندسی عمدتاً ایستا و ثابت نمی باشند و همچنین قوانین منطبق بر علم حقوق نیز بنا به شرایط و مصالح جامعه در حال تغییر ، تحول و پیشرفت است . بنابراین علم حقوق مهندسی تنها راه پیشگیری از موارد مبتلا به را به متخصصان و دانش پژوهان ارائه می نماید .
دپارتمان حقوق مهندسی تکسا‏یار وابسته به مؤسسه حقوق مهندسی تدبیر کارشناسان ساختمان اسپانه (تکسا) در راستای اعتلای سطح آگاهی فنی و حقوقی اعضای محترم مؤسسه افتخار دارد با به کارگیری از روش‏های نوین اطلاع‏ رسانی و همکاری توأمان کارشناسان خبره و رسمی فن و حقوق خدمات ذیل را به کاربران و کارشناسان صنعت ، ساختمان و حقوق ارائه خواهند نمود:
۱- انعقاد قراردادهای تخصصی اجرا ، فروش و پیش فروش در صنعت و ساختمان
۲- حل و فصل مخاصمات از طریق مراجع قضایی و یا داوری تخصصی تحت نظر مدیریت کارشناسان خبره فن و حقوق
۳- ارائه اطلاعات فنی و حقوقی مرتبط با موضوع فعالیت مورد نظر کاربران در سایت مؤسسه در تمام زمینه‏ های تخصصی فنی و حقوقی .
۴-پاسخ به پرسش های اعضا و کاربران حقیقی یا حقوقی توسط کارشناسان سایت مستند به قانون و آئین نامه ها و بخشنامه های قانونی
در این راه کارشناسان فنی و حقوقی همکار در سایت حقوق مهندسی تکسایار نسبت به آموزش مبتنی بر حقوق مهندسی در جهت افزایش و ارتقاء سطح آگاهی حقوق مرتبط با علوم و فنون و نهایتاً کاهش تبعات ناشی از آن را به کاربران و اعضای محترم ارائه خدمات می نمایند . تلاش مدیران و کارشناسان این دپارتمان ضمن پاسخ مستند و مستدل به سوالات علم حقوق مهندسی مرتبط با هر فن به کابران ، کاهش تبعات ناشی از عدم اطلاع به موضوع موارد مبتلا به می باشد .
لازم به توضیح است عدم اطلاع و آگاهی مهندسان به حقوق و تکالیف قانونی خود ، ضمن اینکه منجر به تضییع حقوق قانونی آنها می گردد، زمینه ساز عدم قضاوت عادلانه را به واسطه عدم دفاع لازم خواهد بود . بنابراین می توان به بیان ساده اذعان نمود با توجه به اینکه کلیه شرح خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه سازمان نظام مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بانضمام ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان جملگی با پیشرفت علم در حال تغییر می باشد و این تغییرات منجر به طرح این مسئله می گردد که کارشناسان دارای صلاحیت مرتبط با هر رشته می بایستی دانش و تجربه خود را همزمان با علم جدید فن و حقوق مرتبط با آن و متناسب با مقررات تغییر یافته ، به روز نمایند .لذا اطلاع از مبانی حقوقی مرتبط با هر رشته فنی و تخصصی از ملزومات و جزء لانفک علم کارشناسی و کارشناسان محترم و متخصص در این مرز و بوم خواهد بود .

? ?
?
? ارسال پرسش