پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران
محل برگزاری:
برگزارکننده: موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ با همکاری اعضای هیئت علمی ۱۸ دانشگاه معتبر سراسر کشور
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱۳۶۱۰۸۷۴۸
۱۳۹۷/۸/۲۶
شنبه
۱۳۹۷/۸/۲۶
شنبه
خاتمه یافت
کنگره بین المللی صنعت ساختمان
محل برگزاری: تبریز
برگزارکننده: موسسه آموزش عالی میزان
تلفن برگزارکننده: ۳۳۳۴۶۸۴۶
۱۳۹۷/۹/۱۵
پنجشنبه
۱۳۹۷/۹/۱۵
پنجشنبه
خاتمه یافت
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
محل برگزاری: اسفراین - خراسان شمالی
برگزارکننده: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
تلفن برگزارکننده: ۰۵۸۳۷۲۶۶۷۰۲
۱۳۹۷/۷/۱۸
چهارشنبه
ساعت ۰: ۱
۱۳۹۷/۷/۱۹
پنجشنبه
خاتمه یافت
سومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق کامپیوتر و مکانیک ایران
محل برگزاری:
برگزارکننده: موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
تلفن برگزارکننده: ۰۲۱.۷۷۰۳۳۵۹۰ ۰۲۱.۷۷۲۴۷۰۴۵
۱۳۹۷/۷/۳۰
دوشنبه
۱۳۹۷/۷/۳۰
دوشنبه
خاتمه یافت

متاسفانه برای فیلتر شما محصولی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.