توضیحات برای عکس ثبت نشده
آشنایی با مسئولیت های کیفری و حقوقی قراردادهای عمرانی دولتی با پیمانکاران و مشاوران
محل برگزاری: تبریز
برگزارکننده: اندیشکده رویداد نو
تلفن برگزارکننده:
۱۳۹۷/۴/۲۶
سه شنبه
ساعت ۰: ۹
۱۳۹۷/۴/۲۶
سه شنبه
خاتمه یافت
حقوق مهندسی برای مهندسین ناظر در حوزه ساخت و ساز روستایی
محل برگزاری: خوزستان
برگزارکننده: بنیاد مسکن خوزستان
تلفن برگزارکننده:
۱۳۹۷/۴/۲۱
پنجشنبه
ساعت ۰: ۱
۱۳۹۷/۴/۲۱
پنجشنبه
خاتمه یافت
سمینار آشنایی با مسئولیت های حقوقی مهندسین ناظر، طراح و مجری -تمامی رشته ها
محل برگزاری: تبریز
برگزارکننده: اندیشکده رویداد نو
تلفن برگزارکننده:
۱۳۹۷/۴/۲۶
سه شنبه
۱۳۹۷/۴/۲۶
سه شنبه
خاتمه یافت
سمینارآموزشی حقوق مهندسی
محل برگزاری: خوزستان
برگزارکننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
تلفن برگزارکننده: ۰۶۱-۳۳۲۱۴۶۲۲-۲۳
۱۳۹۶/۷/۵
چهارشنبه
ساعت ۳۰: ۳
۱۳۹۶/۷/۵
چهارشنبه
ساعت ۳۰: ۸
خاتمه یافت
سمینار حقوق مهندسی با رویکرد مسئولیت حقوقی ، کیفری و انتظامی مهندسین برق
محل برگزاری: گیلان
برگزارکننده: سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی
تلفن برگزارکننده:
۱۳۹۶/۵/۱۴
شنبه
ساعت ۰: ۱
۱۳۹۶/۵/۱۴
شنبه
خاتمه یافت

متاسفانه برای فیلتر شما محصولی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.